2009-09-24

Ny svängspänncylinder utan svängslag


RÖMHELD, det ledande företaget på hydraulisk fastspänning har i sitt omfångsrika svängspännarprogram konsekvent fortsatt vidareutvecklingen inom detta område. Den senaste typen av dubbelverkande svängspänncylinder har ett maximalt arbetstryck på 350 bar. Den förstärkta svängmekaniken tillåter en kollision av spännjärnet med upp till 100 bar utan att funktionen påverkas. Då ingen axiell rörelse finns under svängmomentet kan utformningen av fastspänningspunkter på detaljen optimeras. Höger- och vänstersväng 90° är standard men kan även kundanpassas mellan 20° till 70°. Svängspännarens konstruktion öppnar en mångfald av användningsområden i produktion och hantering där utrymmet är begränsat. Elementet kan utrustas med elektrisk eller pneumatisk lägeskontroll som tillbehör. Som standard är elementet utrustad med en FKM-avstrykare. Vid behov kan svängspännaren kompletteras med en metallavstrykare för att ge skydd mot yttre mekanisk påverkan. Elementet ansluts endera via rördragning eller interna borrade kanaler med O-ringstätning i fixturen. Svängspännaren levereras i tre olika storlekar och täcker därmed ett stort spännkraftsspektrum.
bild1