Översikt PROGRAMÖVERSIKT MODULOG 2012-10
INDEX HITTA SNABBT I MODULSYSTEM
M 1.101 Vridmodul horisontell DMH 200 manuell, max last 2000N 2016-05
M 1.201 Vridmodul horisontell DMHe 200 elektrisk, max last 2000N 2016-10
M 1.301 Vridmodul vertikal DMV 600 manuell, max last 6000N 2016-01
M 2.101 Tippmodul lastbalanserad KMB 100 manuell, max last 1000N 2014-10
M 2.201 Tippmodul lastbalanserad KME 100 elektrisk, max last 1000N 2016-10
M 3.101 Vridmodul vertikal DMV 600, manuell, max last 6000N 2012-06
M 3.201 Vridmodul vertikal DMVe 600, elektrisk, max last 6000N 2013-10
M 4.005 Lyftmodul, elektrisk paralellgång 2017-09
M 4.101 Lyftmodul Basic, max lyft 1000N, slag 200 - 600mm, manuellt/hydrauliskt utförande 2016-05
M 4.202 Lyftmodul Shop-Floor Teleskop, max lyft 2000N, slag 300 - 1000mm, manuellt/hydraulisk eller elektro-mekaniskt teleskop utförande 2016-09
M 4.203 Lyftmodul Range, max lyft 2000N, slag 440 - 940mm, elektro-mekaniskt teleskop utförande 2016-09
M 4.301 Lyftmodul Shop-Floor, max lyft 1000 - 6000N, slag 200 - 600mm, manuellt/hydrauliskt eller elektro-mekaniskt utförande 2016-10
M 4.401 Lyftmodul Strong, max lyft 6000N, slag 200 - 400mm, manuellt/hydrauliskt eller elektro-mekaniskt utförande 2017-11
M 4.402 Lyftmodul Solid, max lyft 4000N,6000N, slag 200 - 400mm, manuellt/hydrauliskt utförande 2018-01
M 4.501 Lyftmodul Twin-Strong, max lyft 6000N, slag 200 - 400mm, manuellt/hydrauliskt eller elektro-mekaniskt utförande 2017-11
M 5.101 Vagnmodul, max lyft 2000 - 6000N 2018-01
M 6.101 Golvmodul FMS, max last 6000N, med modulärt interface 2017-09
M 6.201 Golvmodul FMD, max last 8000N för dubbelmodul, med 2 modulära interface UTGÅR 2008-11
M 8.100 Basplattor till lyftmoduler 2018-01
M 8.110 Adapterplattor för modular interface 2016-09
M 8.120 Flänsplattor för vridmodular 2007-09
M 8.130 Bordsskivor för modulärt interface med eller utan handtag 2016-05
M 8.131 Bordskivor för dubbel lyftmodul 2011-09
M 8.200 Hand- och fotmanöverenheter, driftsenheter för lyftmoduler 2016-05
M 8.201 Försörjningsenheter för mobila system, Styrmodul 2017-09
M 8.203 Elektrisk manöverelement, ledningar och anslutningar. Modulogmoduler 2015-08
M 8.300 Spännmodul mekanisk, max. spännkraft 6/10 kN 2008-09
M 8.301 Spännmodul hydraulisk med skruvpump, max. 2,5 kN 2008-09
M 8.302 Snabb spännmodul med STARK 0-punkt spännsystem SPEEDY 2014-08
M 8.901 Arbetsbänk 2000X800 mm Handreglage för elektrisk höjdinställning 2015-08
M 9.101 Montageenhet, lyfta, svänga och vrida, max detaljvikt för 250/500 och 1000kg UTGÅNGEN! 2016-01
M 9.201 Montageenhet, lyfta, svänga och vrida, max detaljvikt för 500 och 2000kg 2017-11