F 9.280 Svivel NV5, 1-, 2-, 3-, 4- och 6 genomgångar, med / utan läckoljeanslutning, max p 250 / 500 bar  2014-07
F 9.281 Svivel NV5, 2-, 4- och 6 genomgångar, kullagrad med läckoljeanslutning, max p 500 bar  2013-10
F 9.290 Styrd svivel NV5, max p 500 bar  2000-03
Animation  STYRD SVIVEL DV 1 LADDSTN. OCH 7 BEARBETSSTN.
F 9.300 Rörkopplingar enligt DIN EN ISO 8434-1, instickskopplingar, hydraulolja, precisionsstålrör, manometer, rörfästen 2017-08
F 9.361 Hydraulisk högtrycksslang 2013-08
F 9.381 Snabbkopplingar "Push-Pull" NV5, röranslutning G 1/4, max p 500 bar   2008-11
F 9.425 Dockningsenhet, manuell, till EV- och DV-cylindrar, max p 500 bar  2017-04
F 9.426 Automatisk dockningssystem, till EV- och DV-element, NV 4, max p 500 bar   2016-11
Animation  PALETTER MED AUTOMATISKT DOCKNINGSSYSTEM
F 9.428 Dockningselement, inbyggnads- eller inskruvmodell  2015-10
F 9.430 Inskruv-dockningselement, max p 500 bar 2018-03
Animation  FUNKTIONSBESKRIVNING DOCKNINGSELEMENT, standard
F 9.440 Multidockningssystem, trycklöst dockning alt. dockning under tryck, max p 500 bar  2006-09
F 9.461 Dockningselement, utan kopplingsrörelse NV4, max p 200 bar  2008-04
F 9.500 Högtrycksfilter, max p 350 bar och 500 bar 2016-02
F 9.601 Ackumulator, nominell volym 13 till 750 cm³, max p 250 / 500 bar  2014-09
F 9.732 Tryckvakt, elektrisk-hydraulisk, tryckområde 5 - 130 bar / 50 - 350 bar / 50 -  550 bar  2009-11
F 9.750 Elektronisk trycksensor, tryckområde 0-12 bar / 0-200 bar / 0-500 bar, trådlös överföring (ISM) till mottagarenhet , RS485 Modbus 2017-04