D 8.010 Pumpaggregat max p 200 bar, driftspänning 24 V= / 3P 400 V / 1P 230 V  2015-03
D 8.011 Pumpaggregat max p 500 / 250 / 160 bar  
ERSÄTTS GENOM D8.0115
2005-02
D 8.0111 Pumpaggregat med tryckregleringsmodul, max p 500 / 250 bar  
UTGÅR!
2003-08
D 8.0115 Pumpaggregat max p 500 / 250 / 160 bar  2013-06
D 8.013 Pumpaggregat med tvåhandsmanöverdon, max p 500 / 250 / 160 bar  2012-03
D 8.015 Pumpaggregat med manuell eller programmerbar tryckinställning 400V 50Hz   2008-12
D 8.018 Pumpaggregat för DV-cylindrar, proportionell tryckinställning för automatisk inpressningskontroll UTGÅR! 2008-12
D 8.021 Pumpaggregat, grundutförande  2016-04
D 8.026 Pumpaggregat, modulutförande  2017-08
D 8.031 Pumpaggregat oljetank V = 27 L, 40 L och 63 L  2016-04
D 8.600 Lufthydraulisk spännpump, max p 500 bar  2017-08
D 8.602 Lufthydraulisk spännpump, för EV- och DV-cylindrar, max p 500 bar 2009-06
D 8.751 Tryckstegrare 4,5 cm³ max p 265/500 bar  2015-07
D 8.753 Tryckstegrare EV- och DV, max p 500 125 bar  2015-07
Animation  HYDRAULISK TRYCKSTEGRARE 1:4
D 8.755 Tryckstegrare, förhållande 1:1.5 - 1:7,5 max p 500 bar
ERSÄTTS GENOM D8.756
2009-01
D 8.756 Tryckstegrare, förhållande 1:1.5 - 1:7,5, rör- eller flänsutförande, för EV- och DV-cylindrar,
max p 500 bar
2018-01
D 8.757 Tryckstegrare, förhållande 1,5-5,0 med filtersil och styrdbackventil,
max p 500 bar
2015-10
Animation  SÅ FUNGERAR OSCILLERANDE TRYCKSTEGRARE
D 8.770 Tryckstegrare, fyra översättningsstorlekar, max p 500 bar 2015-08
D 8.800 Spännpump, manuell, max p 500 / 200 / 100 bar  2013-06
D 8.817 Två-stegsspännpump, manuell, med automatisk omkoppling, lågtryck 60 bar, högtryck 500bar UTGÅR!   2014-11 
D 8.819 Skruvpump, manuell, max p 500 bar   1997-02