C 2.320 Sätesventil NV4, handmanöver, max p 500 bar 2018-01
C 2.340 Sätesventil NV4, mekanisk manöver, max p 500 bar  2018-01
C 2.345 Sätesventil NV4, handmanöver, EV, DV, med eller utan tryckvakt, max p 500 bar 2009-11
C 2.360 Sätesventil NV4, elektriskt styrd, EV, DV, max p 500 bar   2018-01
Animation SÄTESVENTIL - SÅ FUNGERAR DET
C 2.530 Riktningsventil NV6, elektriskt styrd, adapter för kontakt, max p 315 bar  2016-11
C 2.531 Riktningsventil NV10, max p 315 bar 2016-04
C 2.940 Högtryck-avstängningsventil, max p 500 bar 2017-04
Stryp-backventil, max p 350/500 bar
C 2.9501 Stryp-banjokoppling, justerbar, max p 500 bar 2014-11
C 2.9511 Styrd backventil, hydraulisk styrd, max p 500 bar 2012-01
C 2.9512 Styrd backventil, hydraulisk styrd, flänsanslutning, max p 500 bar   2012-01
C 2.952 Tryckbegränsningsventil, max p 500 bar 2012-01
Tryckregleringsventil, med backventil, max 200 bar
Animation  INTERN TRYCKREDUCERING MASKINSTYRD (mekanisk)
C 2.9532 Tryckreglerings - sätesventil, max p 500 bar 2016-04 
Animation  TVÅ OLIKA TRYCKOMRÅDEN - HUR GÖR MAN?
C 2.9533 Tryckreglerings - sätesventil, utan läckoljeanslutning,  max p 500bar  2017-02
C 2.954 Sekvensventil NV4, med backventil, max p 500bar 2016-03
Animation  ATT ANVÄNDA ALTERNATIVA SEKVENSVENTILKOMBINATIONER
C 2.9545 Sekvensventil NV5, med tidsberoende kopplingsföljd, med backventil, max p 250bar 2011-09
C 2.960 Moduler för ventilkombination, max p 250 bar  2003-11