Översikt PROGRAMÖVERSIKT HYDROCYLINDER DV 2011-04
Info HJÄLP MED ALLMÄN CYLINDERBERÄKNING
B 1.2811 Hydrocylinder DV, max. p 200 bar 2006-12
B 1.282 Hydrocylinder DV, max. p 200 bar 2008-02
B 1.309 Universalcylinder EV och DV, med utvändig gänga, max. p 500 bar 2002-11
B 1.310 Universalcylinder EV, fjäderretur, max. p 200/500 bar 2007-03
B 1.311 Universalcylinder DV, max. p 400 bar 2003-09
B 1.372 Djupspänn-blockcylinder EV, fjäderretur, max. p 500bar 2016-05
B 1.4301 Inskruvcylinder EV, fjäderretur, avstrykare, kompakt, max. p 500 bar 2006-11
B 1.450 Inskruvcylinder EV, fjäderretur, avstrykare, max. p 500 bar 2016-03
Info INSKRUVCYLINDER EV - ÖVERSIKT OCH SPÄNNKRAFT
B 1.458 Inskruvcylinder EV, fjäderretur, max. p 160/500 bar 2008-11
Info INSKRUVCYLINDER B1.458 EV - ÖVERSIKT OCH SPÄNNKRAFT
B 1.459 Inskruvcylinder EV, fjäderretur, avstrykare, max. p 160/500 bar 2016-10
Info INSKRUVCYLINDER B1.459 EV - ÖVERSIKT OCH SPÄNNKRAFT
B 1.460 Inskruvcylinder EV, fjäderretur, max. p 500bar 2015-09
Info INSKRUVCYLINDER PLUNGER B1.460 EV - ÖVERSIKT OCH SPÄNNKRAFT
B 1.461 Inskruvcylinder EV, fjäderretur, dubbla avstrykare, max. p 500 bar 2015-09
Info INSKRUVCYLINDER PLUNGER B1.461 EV - ÖVERSIKT OCH SPÄNNKRAFT
B 1.462 Inbyggnadskolv EV, fjäderretur, max p 250 bar 2011-09
B 1.464 Inskruvcylinder EV, kort slaglängd, fjäderretur, max. p 500 bar 2008-11
B 1.470 Inskruvcylinder DV, max. p 500 bar 2011-12
B 1.480 Hydro- inskruvspännmodul EV och DV, dragande, max. p 500 bar 2017-02
Animation  Hålspännelement
B 1.481 Hålspännelement DV, med/utan centrering, dragande, Ø16-46 mm, p 50 - 350 bar 2016-03
B 1.4841 Hålspännelement DV, blockutförande utan centrering, dragande, Ø7,8-17,7mm,
max p 250 bar
2014-02
B 1.4842 Hålspännelement DV, flänsutförande utan centrering, dragande, Ø7,8-17,7mm,
max p 250 bar
2014-02
B 1.4843 Hålspännelement DV, instickutförande utan centrering, dragande, Ø7,8-17,7mm,
max p 250 bar
2014-03
B 1.485 Hålspännelement DV, excentriskt blockutförande med/utan centrering, dragande,
Ø6,6-13,8mm, max p 250 bar
2015-07
B 1.490 Klämcylinder EV, utan fjäderretur. max. p 500 bar 2013-06
B 1.494 Fjäderspänncylinder, dragande, hydr. retur, max p se tabell i katalogblad 2011-09
Översikt PROGRAMÖVERSIKT BLOCKCYLINDER 2008-01
B 1.509 Blockcylinder EV och DV, med / utan fjäderretur, max. p 500 bar
SE ÄVEN B1.5091 och B1.5094
2006-05
B 1.5091 Blockcylinder EV, med / utan fjäderretur, max. p 500 bar 2012-11
Info BLOCKCYLINDER EV - ÖVERSIKT OCH SPÄNNKRAFT
Info BLOCKCYLINDER EV, HJÄLP MED ALLMÄN CYLINDERBERÄKNING
B 1.5094 Blockcylinder DV, max. p 500 bar 2012-11
Info BLOCKCYLINDER DV - ÖVERSIKT OCH SPÄNNKRAFT
B 1.520 Blockcylinder DV, ändlägeskontroll, max. p 500 bar 2014-07
B 1.530 Blockcylinder DV, justerbar dämpning, ändlägeskontroll, max. p 500 bar 2014-07
Översikt  INBYGGNADSELEMENT, kolv och styrbussning
B 1.5401 Inbyggnadselement EV och DV, kolv, styrbussning, inkl. packningar,
max. p 500 bar
2010-11
B 1.542 Blockcylinder DV, kolvstång med utvändig gänga, max. p 500 bar
TILLBEHÖR på G3.810
2008-03
B 1.550 Blockcylinder DV max. p 500 bar, infästning med sfäriskt lager
UTGÅR!
2002-11
B 1.552 Blockcylinder DV, genomgående kolvstång, positionskontroll, max. p 500 bar 2011-06
B 1.553 Blockcylinder DV, bronshus, ställbara magnetsensorer, max p 500 bar 2015-10
Animation  POSITIONSKONTROLL MED MAGNETSENSORER
B 1.554 Blockcylinder DV, aluminiumhus, ställbara magnetsensorer, max p 350 bar 2015-10
B 1.560 Blockcylinder DV, vridstyv kolv, aluminiumhus, ställbara magnetsensorer,
max. p 350 bar
2000-06
B 1.5601 Inbyggnadselement DV, vridstyv kolv, styrbussning, inkl. packningar,
max p 350 bar
2017-04
B 1.570 Dragande cylinder EV, fjäderretur, max p 500 bar 2014-07
B 1.590 Blockcylinder DV, i cylinderrörutförande, max p 250 bar 2015-03
B 1.711 Hydrocylinder med klämkolv EV, fjäderretur, max. p 500 bar 2015-03
B 1.730 Spänn- och stödelement DV, max p 300bar 2006-06
B 1.7301 Spänn- och stödelement DV, med självlåsning, max p 300bar  UTGÅR 2006-06
B 1.732 Positionsflexibel spännare DV, separat låsanslutning, max p 250 bar 2015-10
B 1.733 Positionsflexibel spännare med spännklo DV, separat låsanslutning,
max p 250 bar
2015-03
Animation  Positionsflexibel spännare med spännklo DV
Animation  POSITIONSFLEXIBEL FASTSPÄNNING (PRINCIPER)
B 1.738 Blockcylinder med styrhus DV, dragande max. 350 bar, tryckande max.500 bar 2015-10
Animation  BLOCKCYLINDER MED FÖRSTÄRKT STYRNING
B 1.7384 RM minicylinder DV, med 4 styrpelare, positionskontroll, max p 500 bar 2007-02
B 1.7385 RS cylinder DV, med 4 styrpelare, max p 250 bar 2007-03
B 1.7441 Hålkolvcylinder EV och DV, med invändig gänga, max p. 500 bar 2010-01
Info HÅLKOLVCYLINDER - ÖVERSIKT OCH SPÄNNKRAFT
B 1.8231 Spännklove DV, max p 500 bar 2014-06
B 1.8233 Blockspännklove DV, med / utan självlåsning, max p 70bar / 100bar 2011-09
B 1.8234 Manuell spännklove EV,UTGÅNGEN max p 500 bar 2015-03
B 1.8241 Länkspännklove DV, max p. 500 bar 2017-11
B 1.8242 Länkspännklove DV, kompaktutförande, max p. 350 bar 2017-11
B 1.825 Hävarmspännare DV, max p 200 bar 2006-02
B 1.8251 Hävarmspännare DV, max p 250 bar 2018-03
B 1.8252 Mini-hävarmspännare DV, max p 250 bar 2013-11
B 1.8261 Mini-hävarmspännare DV, max p 70 bar
UTGÅNGEN!
2009-01
B 1.8262 Mini-hävarmspännare DV, max p 70 bar 2012-04
B 1.8267 Mini-hävarmspännare DV, max p 70 bar 2014-04
B 1.8268 Hävarmspännare DV, max p 70 bar 2015-07
B 1.827 Kompaktspännare DV, med pneumatisk spännkontroll, max p 250 bar 2017-04
Animation  Kompaktspännare med pneumatisk spännkontroll
B 1.8271 Mini-kompaktspännare DV, max p 200 bar 2017-04
Animation  Mini-kompaktspännare
B 1.828 Kompaktspännare DV, flänsutförande, med pneumatisk spännkontroll, max p 250 bar 2017-04
B 1.829 Inbyggnads-Hävarmsspännanre (platt) EV,DV, Inbyggnads-hävarmsspännanre, med pneumatisk spännkontroll, max p 250 bar 2017-05
Översikt PROGRAMÖVERSIKT SVÄNGSPÄNNCYLINDRAR 2008-01
B 1.8310 Svängspänncylinder elektrisk, fläns uppe, med positionskontroll, 24VDC 2017-11
B 1.848 Mini-inskruvsvängspännare DV, max p 150 bar 2010-12
B 1.849 Svängspänncylinder EV, kompakt, 5 anslutningssätt, max p 350 bar, dragkraft
upp till 2,63 kN
2017-11
B 1.8491 Svängspänncylinder DV, kompakt, max p 350 bar robust svängmekanik, dragkraft
max 2,63 kN
2010-12
B 1.8500 Svängspänncylinder DV, robust svängmekanism, positionskontroll, max p 70 bar 2015-03
B 1.8510 Svängspänncylinder DV, robust svängmekanism, positionskontroll, max p 120 bar 2017-01
B 1.852 Svängspänncylinder DV, robust svängmekanism, cylindrisk spännjärnsinfästning,
max p 350 bar
2017-02
B 1.853 Svängspänncylinder DV, fläns uppe, robust svängmekanism, positionskontroll,
max p 350 bar
2013-04
B 1.854 Svängspänncylinder DV, fläns nere, robust svängmekanism, positionskontroll,
max p 350 bar
2013-10
Info SVÄNGSPÄNNARE B1.852 - FÖRDELAR
B 1.880 Svängspänncylinder EV och DV, fläns uppe, med överlastningsskydd, max p 500 bar 2018-03
Animation  MASKINSTYRNING AV SPÄNNFIXTUR
B 1.8801 Svängspännare DV, fläns uppe, utan överlastningsskydd, förstärkt svängmekanik, genomgående kolvstång för positionskontroll, max p 500bar 2010-12
B 1.8802 Svängspännare DV, fläns uppe, med pendelögla eller dubbelspännjärn utan överlastningsskydd, förstärkt svängmekanik, genomgående kolvstång för positionskontroll optional,
max p 500/160bar
2015-03
B 1.8803 Svängspänncylinder DV, fläns uppe, inskruvmodell, med överlastningsskydd,
max p 500 bar
2018-03
B 1.8805 Svängspänncylinder DV, fläns uppe, med kolvstångsklämning, genomgående kolvstång för positionskontroll optional, max p 250 bar 2015-03
B 1.8806 Svängspänncylinder DV, utan axiellt svängslag, fläns uppe, genomgående kolvstång för positionskontroll option, max p 350 bar 2011-01
Animation  SVÄNGSPÄNNARE UTAN AXIELLT SVÄNGSLAG
Pressinfo  SVÄNGSPÄNNARE UTAN AXIELLT SVÄNGSLAG
B 1.881 Svängspänncylinder EV och DV, med överlastningsskydd, max p 500 bar 2018-03
B 1.881 Svängspänncylinder EV och DV, med överlastningsskydd, max p 500 bar 2018-03
Animation  ÖVERLASTNINGSKYDD?!
B 1.8811 Svängspänncylinder DV, fläns botten, utan överlastningsskydd, förstärkt svängmekanism, genomgående kolvstång för positionskontroll, max p 500 bar 2011-06
B 1.8812 Svängspännare DV, fläns nere, med pendelögla eller dubbelspännjärn utan överlastningsskydd, förstärkt svängmekanik, genomgående kolvstång för positionskontroll optional,
max p 500/160bar
2015-03
B 1.8821 kk kk Svängspännare DV,  med induktiv positionskontroll, förstärkt svängmekanik, max p 500bar
UTGÅR!
2015-03
B 1.883 Svängspänncylinder EV och DV, med överlastningsskydd, max p 500 bar
UTGÅR!
2010-12
B 1.885 Svängspänncylinder EV, med fjäderretur, med överlastningsskydd, max p 500 bar
UTGÅR!
2010-12
B 1.890 Svängspänncylinder DV, med överlastningsskydd, max p 500 bar 2018-03
B 1.891 Svängspänncylinder EV och DV, inskruvsmodell, med överlastningsskydd,
max p 500 bar
2010-12
B 1.892 Svängspänncylinder EV och DV, inskruvmodell, med överlastningsskydd,
max p 500 bar
2018-03
B 1.8921 Svängspänncylinder DV, inskruvsmodell, utan överlastningsskydd, förstärkt, svängmekanism, genomgående kolvtång för positionskontroll, max p 500 bar 2010-12
Översikt PROGRAMÖVERSIKT STÖDELEMENT 2012-03
Animation  HUR FUNGERAR ETT STÖDELEMENT, inskruvsmodell
B 1.900 Stödelement EV, utkörd i nolläge, stödklov fjäderbelastad, max p 500 bar 2017-04
B 1.910 Stödelement EV, med fjäderretur, hydraulisk ut mot detaljen, anläggning med fjäderkraft,
max p 500 bar
2017-04
B 1.911 Stödelement DV, hydraulisk ut mot detaljen, stödkolv fjäderbelastad, max p 500 bar 2017-04
B 1.913 Stödelement EV, fjäderretur, hydraulisk ut mot detaljen, stödkolv fjäderbelastad, max p 500 bar
UTGÅNGEN!
2008-03
B 1.914 Stödelement EV, fjäderretur, hydraulisk ut mot detaljen, stödkolv fjäderbelastad, max p 500 bar 2017-11
B 1.921 Stödelement, stödkolv fjäderbelastad luftfjäder, max p 500 bar 2015-03
B 1.930 Stödelement DV, med självlåsning, max p 500 bar 2015-07
B 1.940 Stödelement, inskruvsmodell, max p 500 bar 2008-02
B 1.9401 Stödelement EV, inskruvsmodell, metallavstrykare, max p 500 bar 2009-01
B 1.9402 Stödelement DV, inskruvsmodell, metallavstrykare, max p 500 bar 2011-12
B 1.9405 Stödelement, inskruvsmodell, metallavstrykare, max p 350 bar 2011-03
B 1.942 Stödelement, inskruvsmodell, M40x1,5, max p 500 bar 2015-03
B 1.943 Stödelement EV, inskruvsmodell, max p 500 bar 2016-11
B 1.944 Stödelement DV med metallavstrykare inskruvsmodell, max p 500 bar 2017-03
B 1.9470 Inskruvstödelement, max p 70 bar 2016-10
B 1.9471 Inskruvstödelement med metallavstrykarkant max p 70 bar 2017-04
B 1.9472 Inskruvstödelement med metallavstrykarkant max p 70 bar 2017-08
B 1.950 Inskruvstödelement, max p 500 bar 2016-03
B 1.9501 Inskruvstödelement, metallavstrykare, max p 500 bar 2010-05
B 1.9503 Inskruvstödelement, metallavstrykare, max p 500 bar 2015-03